Hackspett

Vi har ett par hackspettar som förser sig med ordentligt med mat för tillfället. De hänger vid maten dygnet runt nästan.

Hackspett, juni 2013Hackspett, juni 2013.